polskienglishdeutsch
Zaoenia jakociowe
 1. Firma McLean Brothers Poland skupuje surowiec wycznie od sprawdzonych róde gwarantujcych dostawy ryb najwyszej wieoci, odpowiednio przechowywanych i przewoonych specjalistycznymi pojazdami przy zachowaniu odpowiedniej temperatury i zasad HACCP.2. Przyjty do zakadu surowiec przechodzi dwustopniow kontrole jakoci poprzez cakowite badania caoci przyjmowanego surowca.3. Przy produkcji stosowane s wycznie bezpieczne (posiadajce atest) materiay pomocnicze, rodki oraz narzdzia zarówno porednie jak i bezporednie.


4. Cigy monitoring temperatur, wdroenie zasad dobrej praktyki produkcyjnej i kontrola krytycznych punktów produkcji, oraz systematycznie przeprowadzane kontrole i cigy nadzór weterynaryjny pozwalaj na realizowanie i utrzymanie zaoe polityki jakociowej firmy.
Szczegółowe informację dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.OK