polskienglishdeutsch
O nas
McLean Brothers Poland Sp. z o.oNAJWYSZA JAKO - PROFESJONALIZM - TRADYCJAMcLean - rybyFirma McLean Brothers Poland Sp. z o.o. - jeden ze wiatowych liderów poowów, przetwórstwa i sprzeday ryb sodkowodnych. W Polsce firma istnieje od 1991 roku, bazujc na lokalnym surowcu i sprawdzonej, kanadyjskiej technologii know- how.

W naszej ofercie znajd Pastwo wiee i mroone filety z okonia i sandacza w szerokiej gamie rozmiarów, pochodzce z najwyszej klasy surowca rcznie filetowanego. Dziki wyselecjonowaniu najlepszych ryb oraz przestrzeganiu na kadym etapie produkcji procedur kontroli jakoci, nasze produkty ciesz si rosnc popularnoci w kraju i zagranic, zachowujc na dugo wymienity smak i wieo.


Firma McLean Brothers Poland jest wiatowym liderem w produkcji, przetwórstwie i eksporcie filetów z ryb sodkowodnych. Gwarancj przestrzegania europejskich norm jakoci jest uzyskanie certyfikatu o numerze EU 32621801, umoliwiajcego eksport produktów na rynki krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Ameryki Pónocnej.

Kupujc produkt McLean Brothers Poland Sp. z o.o. zyskuje si zawsze pewno, e:
- powsta z surowca pierwszorzdnej wieoci i jakoci;
- jest w peni naturalny i pochodzi z najczystszych akwenów wodnych;
- zosta wyprodukowany w cisym reimie temperaturowo-czasowym;
- od poowu ryby do dostawy towaru zachowano najsurowsze standardy jakoci


JAKO, KTÓREJ MONA ZAUFAMcLean - przetwórstwo rybW McLean Brothers Poland najwiksz rol odgrywa jako pozyskiwanych ryb. Aby nasze produkty cieszyy si wymienitym smakiem, pozyskiwane s wycznie z najwyszej jakoci okonia i sandacza.

Dbajc o satysfakcj naszych klientów wdroylimy system analiz zagroe i krytycznych punktów kontroli HACCP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, które pozwalaj na uzyskanie jak najlepszej jakoci produktu. Po dostarczeniu s one poddawane wnikliwej ocenie i sortowaniu wedug wielkoci i rodzaju. W trakcie caego procesu technologicznego przestrzegane s najwysze standardy higieny. Stosowane s wycznie bezpieczne, atestowane narzdzia i materiay pomocnicze, a podczas caego procesu przetwórczego utrzymywana jest temperatura utrzymujca waciw wieo produktów.
Polityka jakociowa firmy zakada profesjonalne przestrzeganie najwyszych standardów produkcji, poczwszy od przyjcia surowca, a po jego dostaw do klienta. Dysponujemy wasn baz specjalistycznych samochodów, które gwarantuj szybk dostaw, przy zapewnieniu odpowiednich warunków transportu i przestrzeganiu unijnych norm higieny ywnoci.

Stay monitoring temperatur, opracowanie procedur na poszczególnych etapach produkcji, systematycznie przeprowadzane kontrole i cigy nadzór weterynaryjny zapewnia doskonay smak i dug wieo ryb.
 
Cz taboru samochodowego zostaa zakupiona przy wspófinansowaniu przez Uni Europejsk ze rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniajc inwestycje w zrównowaone ryboówstwo. 

 


Szczegółowe informację dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.OK